-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C-%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html&text=%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%20%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس