-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9.html&text=%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%8C%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%20%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس