-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89-%DA%98%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B4.html&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89%20%DA%98%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس