اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/وضعیت-پیشکسوتان-سینمای-ایران.html&text=هما خاکپاش و واکنش نسبت به وضعیت پیشکسوتان سینما !

اشتراک گذاری