اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/وقوع-سیل-در-آذربایجان-و-کردستان.html&text=وقوع سیل در آذربایجان و کردستان و ابراز همدری هنرمندان تصاویر

اشتراک گذاری