-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C.html&text=%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%C2%AB%D8%A2%D8%A8%D8%AC%DB%8C%C2%BB%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس