اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/گریم-نیکی-مظفری-و-سوسن-پرور.html&text=گریم نیکی مظفری و سوسن پرور در نماینده ملت!

اشتراک گذاری