-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3.html&text=%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%E2%80%9C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C%E2%80%9D%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس