اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/ناراحتی-رومن-پولانسکی-کارگردان.html&text=ناراحتی رومن پولانسکی از گروه های حامی حقوق زنان در فرانسه! تصاویر

اشتراک گذاری