اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/fun/چرا-برنامه-هفت-90-نمی-شود؟تصاویر.html&text=چرا برنامه «هفت» ۹۰ نمی شود؟! تصاویر

اشتراک گذاری