اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/gardeshgari/فرق-مسافر-با-گردشگر.html&text=مسافر بودن بهتر از گردشگر بودن است

اشتراک گذاری