اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/روح-یک-پیرمرد-در-گوساله.html&text=روح یک پیرمرد در گوساله به گفته همسرش!

اشتراک گذاری