اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/سید-حسن-خمینی-و-احمد-خمینی-در-حال-کوهنور.html&text=سید حسن خمینی و احمد خمینی در حال کوهنوردی عکس

اشتراک گذاری