اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/پادشاهان-ساده-و-عادی.html&text=پادشاهان ساده و اتفاقی | از همسر دزیره تا مرد مکانیک!

اشتراک گذاری