اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/کاخ-علی-کریمی.html&text=مقایسه کاخ علی کریمی با خانه پدر سردار سلیمانی!

اشتراک گذاری