اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/hamechiz/آموزش-رفتار-مودبانه-به-کودکان.html&text=آموزش این ۲۵ رفتار مودبانه به کودکان الزامی است

اشتراک گذاری