اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/hamechiz/کوتاهی-قد-کودکان-با-این-بیماری-ها.html&text=این بیماری ها قد کودکتان را کوتاه می کند!

اشتراک گذاری