اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/kardasti/بلور-ابر-و-بادی-بسیار-زیبا-با-روشی-ساده.html&text=بلور ابر و بادی بسیار زیبا با روشی ساده و وسایل راحت درست کنید تصاویر

اشتراک گذاری