اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/kardasti/ساخت-کاردستی-با-دکمه-ها-تصاویر.html&text=ساخت کاردستی با دکمه ها تصاویر

اشتراک گذاری