اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/برق-انداختن-کفش-کتونی.html&text=کتونی های سفید تابستانی را با این محلول برق بیاندازید

اشتراک گذاری