اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/ترفندی-راحت-بریدن-cd.html&text=ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD تصاویر

اشتراک گذاری