اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/ترفند-کپک-نزدن-ترشی-و-خیار-شور.html&text=با این ترفند ترشی و خیار شور شما کپک نمیزند

اشتراک گذاری