اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/جلوگیری-از-کپک-زدن-مربا.html&text=جلوگیری از کپک زدن و ترش شدن مربا

اشتراک گذاری