اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/پنجره-را-همیشه-نباید-پرده-زد.html&text=پنجره را همیشه نباید پرده زد!

اشتراک گذاری