اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/learn/اکران-مردمی-فیلم-زیر-سقف-دودی-2.html&text=اکران مردمی فیلم زیر سقف دودی در شهر شیراز!

اشتراک گذاری