اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/learn/این-فیلم-سبب-ترویج-ولنگاری-فرهنگی-در-جا.html&text=این فیلم سبب ترویج ولنگاری فرهنگی در جامعه نیز می‌شود!

اشتراک گذاری