اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/learn/روزبه-حصاری-بازیگر-سلام-آقای-مدیر.html&text=روزبه حصاری بازیگر جوان از دروغ سیزده تا بازی در سلام آقای مدیر تصاویر

اشتراک گذاری