اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/learn/نیکی-کریمی،-بابک-کریمی-و-پانته‌آ-پناه.html&text=نیکی کریمی، بابک کریمی و پانته‌آ پناهی‌ها به «مرگِ ماهی» پیوستند

اشتراک گذاری