اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/new/تست-خودشناسی-با-نقاشی-درخت.html&text=تست خودشناسی با نقاشی کردن درخت تصاویر

اشتراک گذاری