اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/new/دروغ-گفتن-را-کنار-بذارید.html&text=دروغ گفتن را کنار بذارید!

اشتراک گذاری