اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/new/فرزند-خوانده.html&text=فرزند خوانده | چه زمانی به او بگوییم که فرزند خوانده ماست؟

اشتراک گذاری