اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/new/قلب-عاشق-وقتی-کسی-که-عاشقش-هستید،-دوستت.html&text=وقتی کسی که عاشقش هستید، دوستتان ندارد، اصلاً مهم نیست!

اشتراک گذاری