اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/new/نحوه-ی-گل-دادن-با-دو-دست.html&text=گل را با نوک انگشت هدیه بدهیم یا با دو دست؟ ( شخصیت شناسی )

اشتراک گذاری