اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/new/شما-خوشبخت-تر-از-آنی-هستید-که-فکر-می-کن.html&text=شما خوشبخت تر از آنی هستید که فکر می کنید

اشتراک گذاری