اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/news/خفاش.html&text=خفاش ، تنها پرنده پستاندار دنیا

اشتراک گذاری