اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/news/نگهداری-پرنده-طرقه.html&text=نحوه نگهداری , رام کردن و دستی کردن پرنده طرقه

اشتراک گذاری