اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آبگرفتگی-معابر-در-اهواز.html&text=آبگرفتگی معابر در اهواز بعد از بارش شدید باران

اشتراک گذاری