اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آزار-و-اذیت-پسران-دانش-آموز.html&text=آیا ارتباط متهم با یکی از روحانیون برجسته کشور صحت دارد؟

اشتراک گذاری