اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آزمون-استخدامی-آموزش‌-و-پرورش.html&text=اعلام زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش‌ و پرورش

اشتراک گذاری