اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آسانسور-شخصی-فرماندار.html&text=فرماندار اشتهارد برای اتاقش آسانسور شخصی گذاشت

اشتراک گذاری