اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آموزش-زبان-ترکی.html&text=آموزش زبان ترکی در مدارس قطعی شد؟

اشتراک گذاری