اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آموزش-لهجه-کاشانی-توسط-محمد-معتمدی.html&text=آموزش لهجه کاشانی توسط محمد معتمدی در برنامه فرمول یک

اشتراک گذاری