اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/آواز-خواندن-دکتر-برای-نوزاد.html&text=آواز خواندن یک دکتر برای نوزادان تازه متولد شده سوژه شد!

اشتراک گذاری