اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/احمدی-نژاد-و-جاسبی-در-یک-جلسه-و-در-کنار-ه.html&text=احمدی نژاد و جاسبی در یک جلسه و در کنار هم تصاویر

اشتراک گذاری