اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ارسال-پیامک-پشت-موتور.html&text=ارسال پیامک حین رانندگی با موتورسیکلت حادثه آفرید!

اشتراک گذاری