اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/استقبال-گرم-مردم-از-فاطمه-عبادی.html&text=استقبال گرم مردم اهواز از برنده عصر جدید در فرودگاه

اشتراک گذاری