اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/اشتغال-دختران-تحصیل-کرده.html&text=تصویری از وضعیت عجیب اشتغال دختران تحصیل کرده !

اشتراک گذاری