اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/اظهارات-طرفداران-پهلوی.html&text=طرفداران پهلوی و پاسخ جالب مجری تلویزیون به اظهارات آن ها

اشتراک گذاری