اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/اعتراض-به-افزایش-قیمت-مواد-غذایی.html&text=تصویری از اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی

اشتراک گذاری