اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/اعزام-زائران-پیاده-روی-اربعین.html&text=اعزام اولین گروه از زائران پیاده روی اربعین با قطار

اشتراک گذاری